Банкуудын хадгаламжийн хүүг бодох

Таны хадгалуулах мөнгөнд банкууд хэдэн төгрөгийн хүү төлөхийг бодож, эрэмбэлж өгнө. Бүх банкны хадгаламжийн хувьд хоёр хүртэл жилийн хугацаагаар тооцож өгнө. Та доорх мэдээллийг бөглөнө үү.

Та хэдэн төгрөг хадгалуулах вэ?
Ямар хугацаагаар хадгалуулах вэ?
Сар бүр мөнгө нэмэх үү?
Хэрэв мөнгө нэмэхгүй бол хоосон орхино